Hvad er Slagelse Kommunes Kunstfond?
Slagelse Kommunes kunstfond er indkøbt med henblik på at fremme interessen og forståelsen for vor tids kunst. Dette skal ske gennem udstillinger og arrangementer rundt omkring i kommunen. Men med denne nye hjemmeside udvides formidlingen med en åben adgang for at alle kommunens borgere kan bladre i de mange spændende værker og se, hvad kunstinteresserede politikere og borgere har indkøbt. Samlingen rummer værker af lokale kunstnere, men også nationale og internationale kunstnere er rigt repræsenterede. Næsten 1500 værker: malerier, litografier, keramik, glas og mange andre billedmæssige udtryksformer er gennem de sidste 40 år indkøbt til samlingen for kommunale midler i de tidligere Korsør og Slagelse kommuner.
Velkommen til Slagelse Kommunes Kunstfond

Du er ikke logget ind og kan kun søge og kigge på kunst...Hvem kan benytte den?
Der har tidligere været forskellige cirkulationsordninger, rundt omkring i kommunerne. Disse ordninger er nu blevet slået sammen og tilbuddet gælder nu både kommunale og private virksomheder i hele kommunen. Idéen er at værkerne skal ud og komme borgerne til gode og være synlige.

Værs’go at gå på opdagelse og rigtig god fornøjelse.

 

 

“Kunstværkerne er gengivet med hjemmel i ophavsretslovens aftalelicensbestemmelse i § 24 a, og rettighedshavere skal henvende sig til Copydan Billeder, Bryggervangen 8, 2100 København Ø/eller på billeder@copydan.dk for udbetaling af vederlag. Fotografier er ikke omfattet, og henvendelse herom skal ske til Slagelse Kommune”