Vilkår for udlån fra Slagelse Kommunes Kunstudlån

Slagelse Kommune ejer en bred samling af kunstgenstande. Samlingen skal medvirke til at fremme interessen og forståelsen for vor tids kunst, og gennem udlån til kommunale institutioner og ejendomme samt udstillinger, får kommunens borgere adgang til værkerne.

 

Enkelt af samlingens værker er fast udlånt, mens resten indgår i en udlånsordning med følgende retningslinjer.

 

* Værkerne kan udlånes til kommunes institutioner, kommunale ejendomme og selvejende institutioner med særlige driftsaftaler med Slagelse Kommune.

 

* Alle værker kan ses på www.kunstfond.dk. Ikke-udlånte værker kan tillige besigtiges på Gørtlergade 4, Slagelse efter nærmere aftale.

 

* Du kan reservere værker ved at sende en mail til kunstudlaan@slagelse.dk. Oplys registreringsnummeret på de værker, som du ønsker at låne, samt adresse og lokaleoplysninger, hvor værkerne skal udlånes til. Hvis et værk er udlånt, er der mulighed for at reservere dette, når det bliver ledigt når det et-årige udlån ophører.

 

* Du kan umiddelbart låne så mange værker du ønsker, men Kunstudlånet vurderer alle ønsker om lån.

 

* Lånetiden er sat til et år. Hvis værket er blevet reserveret af en anden låner under udlånsperioden, hjemkaldes værket ved udløb af låneperioden. Hvis værket ikke er reserveret, kontakter Kunstudlånet dig for at aftale om lånetiden skal forlænges.

 

* Kunstudlånet kan hjemkalde værker umiddelbart i forbindelse med særlige udstillinger.

 

* Udbringning og afhentning af værker vil ske via Slagelse Bibliotekernes kørselsordning.

 

* De enkelte kommunale afdelinger eller selvejende institutioner har ansvaret for værkerne i udlånsperioden, herunder at værkerne er forsikret optimalt, og hæfter, hvis værkerne ikke tilbageleveres eller bliver beskadiget. Bliver et værk beskadiget under udlånet, skal Kunstudlånet straks kontaktes og værket tilbageleveres snarest muligt efter at skaden er sket.

 

 

Slagelse Biblioteker og Borgerservice varetager registrering, dataindberetning og udlån. Al henvendelse sker via mail til kunstudlan@slagelse.dk

  

Optagelseskriterier

 

Donation af værker til Slagelse Kommunes Kunstudlån vurderes i forhold til følgende kriterier:

 

* Er kunstneren medlem af Billedkunstnernes Forbund eller udenlandske organisationer med lignende optagelseskrav?

 

* Figurerer kunstneren på Kunstindeks Danmark?

 

* Vurderer Kunstudlånet, at værket eller kunstneren har særlig lokal værdi?

 

*Kunstudlånets vurdering af værkets bidrag til den eksisterende samling.

 

Hvis kunstudlånet vurderer, at donationen ikke lever op til en eller flere af kriterierne, vil kunstudlånet takke nej til donationen.

 

Kriterierne skal sikre, at samlingen både er af høj professionel kvalitet, samt har et lokalt islæt og en passende sammensætning i forhold til lånernes behov.